contoh pupuh maskumambang »  | Bungdetik.com

 
  

Search Results

contoh pupuh maskumambang


 • Share: Pupuh Kinanti
  Pupuh Kinanti memiliki 6 baris. Satu baris terdiri dari 8 (delapan) suku kata. Baris Pertama, 8 u (delapan suku kata dengan kata terakhir berakhiran "u")
 • Share: Pupuh Magatru
  Pupuh Magatru memiliki 5 (lima) baris. Baris pertama, 12 u Baris Kedua, 8 i Baris Ketiga, 8 u Baris Keempat, 8 i Baris Kelima, 8 o Contoh Pupuh Magatru
 • 17 Pupuh Sunda | Platform Six
  Baru sekarang saya menyesal mengabaikan ke 17 pupuh ini waktu masih berseragam sekolahan dulu ----- Pupuh Sunda Kumpulan 17 ...
 • Chrysant
  Pupuh adalah bentuk tembang atau puisi lisan tradisional Sunda. Sebagaimana puisi lama, pupuh terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku ...
 • MACAPAT ( TEMBANG JAWA ) - BIMA CETTA | Info Sekolah ...
  Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra mempunyai sejumlah ...
 • PELAKSANAAN ILMU KASAMPURNAAN | alangalangkumitir
  AJARAN YANG DISEBARKAN PARA MURID DAN PELAKSANAAN ILMU KASAMPURNAAN Metode dan Pokok Ajaran Syekh Siti Jenar SATU “Semua ajaran yang disampaikan Ki Ageng ...
 • Perilaku dan Pitutur a la Jawa: December 2011
  Serat Wulangreh terdiri dari 13 pupuh (metrum tembang). Sekar Asmaradana adalah pupuh ke 11. Pada pupuh pupuh sebelumnya telah banyak pitutur (nasihat) dan ...
 • RINGGIT WACUCAL: SASTRA PEDALANGAN
  SASTRA PEDALANGAN 3.1 Sastra Pedalangan Kandungan nilai sastra yang ada pada seni pertunjukkan wayang adalah sangat luas. Pada hakikatnya seni pertunjukkan ...
 • CatatanKu
  Tahun jaywaha, suryasangkala katingal pangrasaning janma (162) masa palguna, candrasangkala swara karengeng jagad (167), sri paduka maharaja dewabuda yasa gamelan ...
 • Budaya Jawa | Budaya Leluhur di Wariskan Bukan Untuk ...
  Budaya Leluhur di Wariskan Bukan Untuk DITINGGALKAN, Namun Untuk DILESTARIKAN (oleh Arif Novianto)